kabel VAG COM

Misja i Cele

Celem nadrzędnym e-Service jest rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości diagnostyki oraz modyfikacji elektronicznej samochodów grupy VAG zarówno przez warsztaty samochodowe jak i użytkowników pojazdów. Obserwowany obraz niekompetencji oraz często spotykanego przypadku błądzenia przez wykonawców usług jak i niemocy  i nieświadomości użytkowników wskazujemy dostępne narzędzia i metody pomocnicze przełamując przy tym bariery i blokady informacyjne. Należy przy tym podkreślić, iż diagnostyka elektroniczna jest całkowicie bezinwazyjna oraz jest najtańszą i najszybszą formą weryfikacji uszkodzeń w układach aktywnych pojazdów, tymczasem jak wskazuje praktyka ta forma weryfikacji podejmowana jest dopiero po wielu nieudanych próbach i wymianach różnych podzespołów czy też nigdy.

Coraz częściej też mówi się o diagnostyce samochodowej w kontekście ogólnej poprawy bezpieczeństwa na drodze, zapobieganiu wielu nieszczęśliwym aczkolwiek możliwym do uniknięcia wypadkom oraz możliwości uratowania w ten sposób ludzkiego życia. Za tym pośrednictwem chcielibyśmy zwrócić uwagę władz na takie możliwości poprawy bezpieczeństwa oraz doprowadzić być może w niedalekiej przyszłości do obligatoryjnego wyposażanie każdego pojazdu w narzedzie diagnostyczne wraz z obowiązkiem przeprowadzania w niewielkich odstępach czasowych samodzielnego przeglądu stanu technicznego podzespołów pojazdu wraz z dokumentowaniem tych działań przykładowo w formie archiwizacji na dedykowanych serwerach.

Proponowane rozwiązania adresowane są do użytkowników pojazdów, pragnących zasięgnąć szczegółowych informacji o ewentualnych problemach użytkowanego pojazdu zanim te uzewnętrznią się poprzez całkowite unieruchomienie samochodu. Ponadto umożliwiają samodzielną kontrolę i weryfikację faktycznych uszkodzeń podsystemów i urządzeń elektronicznych zainstalowanych w użytkowanym pojeździe podnosząc świadomość użytkownika o pojeździe jak i chroniąc  przed wprowadzeniem całą  machinę w niepotrzebnych kosztów wynikających z błędnej diagnozy warsztatu, który nie posiadł stosownej wiedzy, doświadczenia czy też narzędzi diagnostyki elektronicznej.

Pełna świadomość, iż podnoszenie kwalifikacji oraz podpowiadanie metod i narzędzi osobom odpowiedzialnym za usuwanie usterek prowadzi do poprawy jakości oferowanych na rynku usług serwisowych kierujemy również naszą uwagę na pomoc małym i średnim warsztatom mając przy tym świadomość, iż te obłożone pracą i problemami bieżącymi nie mają czasu śledzić rozwoju narzędzi ułatwiających pracę. Pomagamy przełamać bariery w stosowani narzędzi programowych i elektronicznych udzielając kompetentnych i szczegółowych informacji na temat instalacji narzędzi diagnostycznych VAG.

Pochodną popularyzacji diagnostyki elektronicznej bez wątpienia jest rozwój programów diagnostycznych. Dostępne obecnie programy mają swoje wady i zalety, z pewnością jest wciąż sporo możliwości poprawy w szczególności w zakresie wygody użytkowania. Zwiększone zainteresowanie diagnostyką elektroniczną oraz dostępność  narzędzi w każdym domostwie prowadzi do wykreowania nowych darmowych narzędzi programowych w tym również tzw. Open Source.

Uzupełnieniem celów e-Service jest obalanie informacji nieprawdziwych oraz zwalczanie dezinformacji.

Kolejnym celem e-Service postawionym na najbliższe miesiące jest popularyzacja oraz wskazanie różnych obliczy Chiptuningu.